Νομικές πληροφορίες

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή συμβουλή, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας: - Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας επικοινωνίας.

bladi-dz.com καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσφέρει στους χρήστες της την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν παρατηρήσετε ακατάλληλο ή παράνομο περιεχόμενο, παρακαλούμε να μας το αναφέρετε στην ακόλουθη διεύθυνση: contact@bladi-dz.com.

Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου εκδίδεται από και υπό την ευθύνη ενός από τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών μας.

1. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Η χρήση του ιστότοπου συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των γενικών όρων χρήσης που περιγράφονται παρακάτω. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν ανά πάσα στιγμή και, ως εκ τούτου, συνιστάται στους χρήστες του ιστότοπου να τους συμβουλεύονται τακτικά.

Αυτός ο ιστότοπος είναι κανονικά προσβάσιμος στους χρήστες ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας μπορεί να αποφασίσει να διακόψει την ιστοσελίδα για λόγους τεχνικής συντήρησης. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας θα προσπαθήσει να ενημερώσει τους χρήστες για τις ημερομηνίες και τις ώρες της επέμβασης εκ των προτέρων.

Ο ιστότοπος ενημερώνεται τακτικά. Ομοίως, οι νομικές ανακοινώσεις μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή: είναι ωστόσο δεσμευτικές για τον χρήστη, ο οποίος καλείται να ανατρέχει σε αυτές όσο το δυνατόν συχνότερα για να τις διαβάζει.

2. Περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σκοπός του ιστότοπου είναι να παρέχει πληροφορίες για όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Ο ιδιοκτήτης προσπαθεί να παρέχει όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες στον ιστότοπο. Ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν παραλείψεις, ανακρίβειες ή παραλείψεις ενημέρωσης των πληροφοριών, είτε αυτές οφείλονται στον ίδιο είτε σε τρίτους εταίρους που παρέχουν τις πληροφορίες.

Όλες οι πληροφορίες στον ιστότοπο παρέχονται μόνο για ενημέρωση και υπόκεινται σε αλλαγές. Επιπλέον, οι πληροφορίες στον ιστότοπο δεν είναι εξαντλητικές. Υπόκειται σε αλλαγές που έχουν γίνει από τότε που τέθηκαν στο διαδίκτυο.

3. Συμβατικοί περιορισμοί για τα τεχνικά δεδομένα.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνολογία JavaScript.

Ο δικτυακός τόπος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε υλική ζημία προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επιπλέον, οι χρήστες του δικτυακού τόπου αναλαμβάνουν την υποχρέωση να έχουν πρόσβαση στον δικτυακό τόπο χρησιμοποιώντας πρόσφατο εξοπλισμό χωρίς ιούς και με ένα ενημερωμένο πρόγραμμα περιήγησης τελευταίας γενιάς.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ιστότοπου ή οποιουδήποτε από τα στοιχεία που περιέχει θα θεωρείται ότι συνιστά παραβίαση και θα διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων L.335-2 και επόμενα του γαλλικού κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας.

4. Περιορισμός της ευθύνης.

Ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες που προκαλούνται στον εξοπλισμό του χρήστη κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο και προκύπτουν είτε από τη χρήση εξοπλισμού που δεν πληροί τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο σημείο 4, είτε από την εμφάνιση σφάλματος ή ασυμβατότητας.

Ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για έμμεσες ζημίες (όπως απώλεια αγοράς ή απώλεια ευκαιριών) που προκύπτουν από τη χρήση του ιστότοπου.

Οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους διαδραστικές περιοχές (δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στην περιοχή επικοινωνίας). Ο ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, κάθε περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτή την περιοχή και παραβιάζει τη νομοθεσία που ισχύει στη Γαλλία, ιδίως τις διατάξεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Κατά περίπτωση, ο ιδιοκτήτης διατηρεί επίσης το δικαίωμα να θεωρήσει τον χρήστη αστικά ή/και ποινικά υπεύθυνο, ιδίως σε περίπτωση μηνυμάτων ρατσιστικού, προσβλητικού, δυσφημιστικού ή πορνογραφικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιείται (κείμενο, φωτογραφίες κ.λπ.).

5. Διαχείριση προσωπικών δεδομένων.

Στη Γαλλία, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονται από τον νόμο αριθ. 78-87 της 6ης Ιανουαρίου 1978, τον νόμο αριθ. 2004-801 της 6ης Αυγούστου 2004, το άρθρο L. 226-13 του Ποινικού Κώδικα και την ευρωπαϊκή οδηγία της 24ης Οκτωβρίου 1995.

Κατά τη χρήση του ιστότοπου, ενδέχεται να συλλέγονται οι ακόλουθες πληροφορίες: η διεύθυνση URL των συνδέσμων μέσω των οποίων ο χρήστης έχει πρόσβαση στον ιστότοπο, ο πάροχος πρόσβασης του χρήστη, η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP) του χρήστη.

Σε κάθε περίπτωση, ο ιδιοκτήτης συλλέγει προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη μόνο για τους σκοπούς ορισμένων υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ιστότοπο. Οι χρήστες παρέχουν αυτές τις πληροφορίες με πλήρη επίγνωση των γεγονότων, ιδίως όταν τις εισάγουν οι ίδιοι. Οι χρήστες του δικτυακού τόπου ενημερώνονται στη συνέχεια για το αν απαιτείται ή όχι η παροχή αυτών των πληροφοριών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 και επόμενα του νόμου 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978 για την επεξεργασία δεδομένων, τα αρχεία δεδομένων και τις ατομικές ελευθερίες, όλοι οι χρήστες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και αντίρρησης για κάθε προσωπικό δεδομένο που τους αφορά, αποστέλλοντας γραπτή και υπογεγραμμένη αίτηση, συνοδευόμενη από αντίγραφο του εγγράφου ταυτότητας που φέρει την υπογραφή του κατόχου του εγγράφου, προσδιορίζοντας τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλεί η απάντηση.

Οι βάσεις δεδομένων προστατεύονται από τις διατάξεις του νόμου της 1ης Ιουλίου 1998 για τη μεταφορά της οδηγίας 96/9 της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων.

6. Σύνδεσμοι υπερκειμένου και cookies.

Ο δικτυακός τόπος περιέχει ορισμένους συνδέσμους υπερκειμένου προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί με την άδεια του ιδιοκτήτη. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων που επισκέπτεται με αυτόν τον τρόπο και, κατά συνέπεια, δεν φέρει καμία ευθύνη από την άποψη αυτή.

Η περιήγηση στον ιστότοπο μπορεί να προκαλέσει την εγκατάσταση cookies στον υπολογιστή του χρήστη. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο που δεν επιτρέπει την αναγνώριση του χρήστη, αλλά καταγράφει πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση ενός υπολογιστή σε έναν ιστότοπο. Τα δεδομένα που λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο αποσκοπούν στη διευκόλυνση της μεταγενέστερης περιήγησης στον ιστότοπο και χρησιμοποιούνται επίσης για τη μέτρηση του αριθμού των επισκεπτών.

Η άρνηση εγκατάστασης ενός cookie μπορεί να καταστήσει αδύνατη την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες. Ωστόσο, οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τον υπολογιστή τους ως εξής για να αρνηθούν την εγκατάσταση των cookies:

Κάτω από το Internet Explorer Κάντε κλικ στην καρτέλα εργαλείων (εικονίδιο σε σχήμα γραναζιού επάνω δεξιά) / Επιλογές διαδικτύου. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμπιστευτικότητα και επιλέξτε Αποκλεισμός όλων των cookies. Επιβεβαιώστε με το ΟΚ.

Firefox: στο επάνω μέρος του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Firefox και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην καρτέλα Επιλογές. Κάντε κλικ στην καρτέλα Απόρρητο.
Ορίστε τους κανόνες διατήρησης σε: χρήση εξατομικευμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό. Τέλος, απενεργοποιήστε το για να απενεργοποιήσετε τα cookies.

Στο Safari: Κάντε κλικ στο εικονίδιο του μενού (συμβολίζεται με ένα γρανάζι) στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης. Επιλέξτε Ρυθμίσεις. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση προηγμένων ρυθμίσεων. Στην ενότητα "Εμπιστευτικότητα", κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις περιεχομένου. Στην ενότητα "Cookies", μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies.

Στο Chrome: Κάντε κλικ στο εικονίδιο μενού (συμβολίζεται με τρεις οριζόντιες γραμμές) στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης. Επιλέξτε Ρυθμίσεις. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση προηγμένων ρυθμίσεων. Στην ενότητα "Εμπιστευτικότητα", κάντε κλικ στην επιλογή προτιμήσεις. Στην καρτέλα "Εμπιστευτικότητα", μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies.

7. Συνδεδεμένοι σύνδεσμοι.

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους θυγατρικών σε ορισμένες σελίδες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που ένας επισκέπτης αγοράζει ένα προϊόν κάνοντας κλικ σε έναν σύνδεσμο θυγατρικών, καταβάλλεται στον ιστότοπο προμήθεια επί της τιμής πώλησης, χωρίς επιπλέον κόστος για τον αγοραστή.

8. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία.

Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου υπόκειται στο γαλλικό δίκαιο. Αποκλειστική δικαιοδοσία έχουν τα αρμόδια δικαστήρια του Παρισιού.

9. Οι κύριοι σχετικοί νόμοι.

Νόμος αριθ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978, όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο αριθ. 2004-801 της 6ης Αυγούστου 2004 σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων, τα αρχεία δεδομένων και τις ατομικές ελευθερίες.

Νόμος αριθ. 2004-575 της 21ης Ιουνίου 2004 για την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία...