Το νέο πρότυπο EN ISO 20345: μια σημαντική εξέλιξη για τα παπούτσια ασφαλείας

Εκεί Πρότυπο EN ISO 20345 αποτελεί ουσιαστική αναφορά για τους κατασκευαστές και τους χρήστες παπουτσιών ασφαλείας. Αυτό έχει εξελιχθεί πρόσφατα, οδηγώντας σε σημαντικές αλλαγές στους τομείς της αντίστασης ολίσθησης, της διάτρησης, των κατηγοριών προστασίας και των πρόσθετων απαιτήσεων. Σε αυτό το άρθρο, θα συζητήσουμε λεπτομερώς αυτές τις εξελίξεις και θα κατανοήσουμε τον αντίκτυπό τους στους επαγγελματίες του κλάδου και στους ενδιαφερόμενους εργαζόμενους.

Αντοχή στην ολίσθηση: ενισχυμένες δοκιμές

Η αντίσταση ολίσθησης είναι ένα ουσιαστικό κριτήριο για την εγγύηση της ασφάλειας των εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους. Στο νέο πρότυπο EN ISO 20345, οι δοκιμές έχουν προσαρμοστεί ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις του επαγγελματικού κόσμου. Η κύρια καινοτομία αφορά την εξαφάνιση της δοκιμής πλήρους αντίστασης ολίσθησης. Τώρα, τα τεστ δεν αξιολογούν μόνο το αντίσταση στην ολίσθηση της προσβολής της φτέρνας προς τα εμπρός του παπουτσιού, αλλά και του αντίσταση του πέλματος προς τα πίσω. Αυτή η εξέλιξη καθιστά δυνατή την απόκτηση πιο ολοκληρωμένων και αξιόπιστων αποτελεσμάτων όσον αφορά την ασφάλεια.

Πραγματοποιούνται δύο δοκιμές για την αξιολόγηση της αντίστασης στην ολίσθηση: η πρώτη στο α κεραμικό δάπεδο επικαλυμμένο με απορρυπαντικό και το δεύτερο σε α κεραμικό πλακίδιο με επίστρωση γλυκερίνης. Η πρώτη δοκιμή αντιστοιχεί στη θεμελιώδη απαίτηση του προτύπου, χωρίς ειδική σήμανση. Η δεύτερη δοκιμή, από την άλλη πλευρά, αντιστοιχεί στη σήμανση «SR», η οποία αποτελεί πρόσθετη απαίτηση.

Διάτρηση: αυστηρότερες απαιτήσεις

Η προστασία από το τρύπημα είναι απαραίτητη για τους εργαζόμενους που εκτίθενται στον κίνδυνο τραυματισμού από μυτερά ή αιχμηρά αντικείμενα. Το νέο πρότυπο EN ISO 20345 εισάγει αυστηρότερες απαιτήσεις για αντίσταση στη διάτρηση. Αυτό αντικατοπτρίζεται ιδιαίτερα από τη χρήση του νέα υλικά και του νέες μεθόδους παραγωγής για τις σόλες και τις ενισχύσεις των υποδημάτων ασφαλείας.

Οι κατασκευαστές καλούνται τώρα να εγγυηθούν καλύτερα προστασία από διάτρηση και πληρούν πιο απαιτητικά κριτήρια όσον αφορά την αντοχή και την αντοχή. Αυτές οι βελτιώσεις διασφαλίζουν τη βέλτιστη προστασία των εργαζομένων και περιορίζουν τον κίνδυνο ατυχημάτων που συνδέονται με τη διάτρηση.

Νέες κατηγορίες προστασίας: προσφορά προσαρμοσμένη σε κάθε επάγγελμα

Το πρότυπο EN ISO 20345 περιλαμβάνει πλέον νέες κατηγορίες προστασίας για παπούτσια ασφαλείας. Οι κατηγορίες αυτές ορίζονται ανάλογα με τους ειδικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι στην επαγγελματική τους δραστηριότητα. Καθιστούν έτσι δυνατή την προσφορά παπουτσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε επαγγέλματος.

Μεταξύ των νέων κατηγοριών προστασίας, βρίσκουμε συγκεκριμένα παπούτσια που προορίζονται για υγροτόπων, προς την περιβάλλοντα που κινδυνεύουν να πέσουν βαριά αντικείμενα ή ακόμα και να εργαζόμενοι που εκτίθενται σε χημικές ουσίες. Κάθε παπούτσι έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μέγιστη προστασία σε ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό πλαίσιο, διασφαλίζοντας έτσι τη βέλτιστη ασφάλεια για τους εργαζόμενους.

Πρόσθετες απαιτήσεις: αυξημένη προσαρμογή

Το νέο πρότυπο EN ISO 20345 προβλέπει επίσης πρόσθετες απαιτήσεις για παπούτσια ασφαλείας. Αυτές οι απαιτήσεις καθιστούν δυνατή την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών προστασίας, ανάλογα με τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι. Αφορούν, για παράδειγμα, το θερμική αντίσταση, στο διάτρηση ή ακόμα και στο ολίσθηση.

Αυτές οι πρόσθετες απαιτήσεις προσφέρουν έτσι αυξημένη προσαρμογή των παπουτσιών ασφαλείας, επιτρέποντας στους κατασκευαστές να προσφέρουν μοντέλα προσαρμοσμένα σε κάθε επάγγελμα και σε κάθε περιβάλλον εργασίας. Συμβάλλουν επίσης στην ενίσχυση της ασφάλειας των εργαζομένων, εξασφαλίζοντάς τους όλο και πιο αποτελεσματικό εξοπλισμό ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους.

Εγγύηση ποιότητας και ασφάλειας για τους εργαζόμενους

Το νέο πρότυπο EN ISO 20345 αποτελεί πραγματική εξέλιξη για τα υποδήματα ασφαλείας. Οι αλλαγές που έγιναν όσον αφορά την αντίσταση ολίσθησης, τη διάτρηση, τις κατηγορίες προστασίας και τις πρόσθετες απαιτήσεις καθιστούν δυνατή την προσφορά στους εργαζομένους ακόμη πιο αποτελεσματικό ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους.

Αυτές οι εξελίξεις καταδεικνύουν τη σημασία που δίνεται σε ασφάλεια και στο ποιότητα παπούτσια ασφαλείας, αλλά και η επιθυμία των κατασκευαστών και των ρυθμιστικών φορέων να ανταποκριθούν στις προσδοκίες επαγγελματίες και των εργαζομένων.