Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο: κατανόηση της μεταρρύθμισης του 2024

Σε ό,τι αφορά την τιμολόγηση, μια σημαντική αλλαγή πρόκειται να κλονίσει το τοπίο των γαλλικών εταιρειών. Από τον Ιούλιο του 2024 θα τεθούν σε ισχύ νέοι κανονισμοί που θα υποχρεώνουν όλες τις εταιρείες να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια. Είναι ένα περίπλοκο θέμα, αλλά μην πανικοβάλλεστε, θα το αποκρυπτογραφήσουμε όλα μαζί.

1. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο: τι ακριβώς είναι;

Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, καλούμενο επίσης ηλεκτρονική τιμολόγηση, δεν είναι από μόνο του μια καινοτομία. Ωστόσο, θα υποστεί μια μεγάλη μεταμόρφωση από το 2024. Δεν θα αρκείται πλέον στο να είναι απλώς ένα ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο PDF ή ένα τιμολόγιο συνοδευόμενο από την αξιόπιστη διαδρομή ελέγχου του, αλλά θα πρέπει τώρα να αποτελείται από ένα δομημένο αρχείο δεδομένων, ένα XML σχήματος και να μεταδοθεί μέσω πλατφόρμας ή πύλης. Με άλλα λόγια, οι εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να στέλνουν τα τιμολόγιά τους απευθείας στους πελάτες τους. Αυτά πρέπει απαραιτήτως να περάσουν από μια πύλη ώστε η φορολογική διοίκηση να μπορεί να συλλάβει τις πληροφορίες που θεωρεί σχετικές.

2. Γιατί αυτή η μεταρρύθμιση;

Ο κύριος λόγος αυτής της μεταρρύθμισης είναι η καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Στόχος είναι να μειωθεί κατά το ήμισυ η ζημία που δημιουργείται κάθε χρόνο, ή περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Εκτός από αυτό, είναι επίσης ένα ευρωπαϊκό έργο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται αυτήν τη στιγμή μια οδηγία για τον ΦΠΑ στην ψηφιακή εποχή, η οποία περιλαμβάνει τη γενίκευση της υποχρέωσης ηλεκτρονικών τιμολογίων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

3. Ποιος επηρεάζεται;

Όλες οι εταιρείες που βρίσκονται στη γαλλική επικράτεια θα επηρεαστούν από αυτή τη μεταρρύθμιση. Θα έχουν τρεις κύριες υποχρεώσεις: να χρησιμοποιούν νέες μορφές τιμολογίων, να χρησιμοποιούν μια δημόσια πύλη ή μια ιδιωτική πλατφόρμα για την υποβολή και λήψη τιμολογίων και να μεταδίδουν περιοδικά μια αναφορά, το e.-αναφορά, στη φορολογική διοίκηση.

4. Πότε πρέπει να εφαρμοστεί αυτό;

Η εφαρμογή αυτής της μεταρρύθμισης θα γίνει σταδιακά ανάλογα με το μέγεθος των εταιρειών. Οι μεγάλες εταιρείες θα επηρεαστούν πρώτες από την 1η Ιουλίου 2024. Οι εταιρείες μεσαίου μεγέθους (ETI) θα πρέπει να συμμορφωθούν έως την 1η Ιανουαρίου 2025 και, τέλος, οι VSE και οι ΜΜΕ έως την 1η Ιανουαρίου 2026.

5. Ποιες μορφές τιμολογίων επιτρέπονται;

Θα εγκριθούν τρεις μορφές τιμολογίων: PDF με ειδική υπογραφή, φορολογικό EDI και Factur-X. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον γιατί είναι μια υβριδική μορφή, που συνδυάζει το PDF που ήδη γνωρίζουμε και ένα δομημένο αρχείο XML. Θα επιτρέψει τη διατήρηση της μορφοποίησης των τρεχόντων τιμολογίων (λογότυπο, χρώματα, εικόνες κ.λπ.) ενώ θα συσχετίζονται τα δομημένα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη φορολογική διοίκηση.

6. Ηλεκτρονική αναφορά: τι είναι;

Η ηλεκτρονική αναφορά είναι μια περιοδική αναφορά που πρέπει να αποστέλλουν οι εταιρείες στη φορολογική διοίκηση. Θα περιέχει πληροφορίες για πωλήσεις σε ιδιώτες και διεθνείς δραστηριότητες πωλήσεων, καθώς και πληροφορίες για συλλογές για πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών. Η συχνότητα διαβίβασης αυτής της αναφοράς θα εξαρτηθεί από το καθεστώς ΦΠΑ της εταιρείας.

7. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης;

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές τις υποχρεώσεις, οι εταιρείες εκτίθενται σε οικονομικές κυρώσεις. Σε περίπτωση μη έκδοσης τιμολογίου με τη σωστή μορφή, το πρόστιμο είναι 15 ευρώ ανά τιμολόγιο, με ανώτατο όριο τις 15.000 ευρώ ανά ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικών ροών (e-reporting), το πρόστιμο είναι 250 ευρώ ανά ξεχασμένη μετάδοση, με ανώτατο όριο επίσης στις 15.000 ευρώ ανά ημερολογιακό έτος.

8. Πώς να προετοιμαστείτε για αυτή τη μεταρρύθμιση;

Οι εκδότες λογισμικού διαχείρισης εργάζονται επί του παρόντος για να προσαρμόσουν τις λύσεις τους ώστε να ανταποκρίνονται σε αυτές τις νέες απαιτήσεις. Παίζουν το ρόλο των χειριστών αποϋλοποίησης και θα υποστηρίξουν τις εταιρείες σε αυτή τη μετάβαση. Επιπλέον, η πύλη δημόσιας τιμολόγησης Chorus Pro θα μετατραπεί σε Δημόσια Πύλη Τιμολόγησης (PPF) για να συγκεντρώνει όλα τα τιμολόγια και να επιτρέπει στη φορολογική διοίκηση να καταγράφει τα απαραίτητα δεδομένα.

Αυτή η μεταρρύθμιση των ηλεκτρονικών τιμολογίων αντιπροσωπεύει μια πραγματική πρόκληση για τις γαλλικές εταιρείες. Ωστόσο, είναι ουσιαστικής σημασίας για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και την εναρμόνιση των πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για τις εταιρείες να προετοιμαστούν τώρα για την εφαρμογή αυτών των νέων μεθόδων τιμολόγησης.