Δώρα στους εργαζόμενους: ένα εργαλείο αναγνώρισης και αφοσίωσης στην επιχείρηση

Στην καρδιά μιας εταιρείας, δεν είναι τα στοιχεία, οι λογιστικές καταστάσεις ή οι υπογεγραμμένες συμβάσεις που κάνουν όλη τη διαφορά, αλλά μάλλον οι άνδρες και οι γυναίκες που την αποτελούν. Οι εργαζόμενοι είναι η ψυχή κάθε επιχείρησης και είναι απαραίτητο να αναγνωρίζεται και να επιβραβεύεται η εργασία τους. Ένας τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να τους κάνετε δώρα. Αυτά γενικά έχουν τη μορφή δωροεπιταγών, κουπονιών ή αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται από την εταιρεία.

Ευκαιρίες προσφοράς δώρων στους εργαζόμενους

Τα δώρα στους υπαλλήλους δίνονται συχνά σε σημαντικές περιόδους του έτους ή κατά τη διάρκεια ειδικών εκδηλώσεων. Το τέλος της χρονιάς είναι η τέλεια ευκαιρία για προσφέρει ένα δώρο στους υπαλλήλους της. Είναι μια εποχή που το πνεύμα της γενναιοδωρίας και του μοιράσματος είναι στο αποκορύφωμά του. Ομοίως, η έναρξη της σχολικής χρονιάς μπορεί να είναι μια ευκαιρία για την εταιρεία να σηματοδοτήσει την περίσταση προσφέροντας κουπόνια για να βοηθήσει τους υπαλλήλους με παιδιά να καλύψουν τα έξοδα επιστροφής στο σχολείο.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια σημαντικών γεγονότων στη ζωή ενός εργαζομένου, όπως γάμος ή γέννηση, η εταιρεία μπορεί επίσης να προσφέρει ένα δώρο για να τιμήσει την περίσταση. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη αναγνώρισης και προσοχής από την εταιρεία, η οποία ενδιαφέρεται για την ευημερία των εργαζομένων της.

Η λογιστική πτυχή των δώρων που προσφέρονται στους εργαζόμενους

Από λογιστική άποψη, τα δώρα προς τους εργαζομένους γενικά καταγράφονται ως έξοδα προσωπικού. Μπορούν να εμφανίζονται στους λογαριασμούς 647 ή 648 όταν απαλλάσσονται από εισφορές και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή τα δώρα υπόκεινται σε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ενδέχεται να εμφανίζονται σε υποδιαίρεση του λογαριασμού 641, με δικαίωμα εξόδων προσωπικού.

Σημειώστε ότι αυτή η διάκριση μεταξύ ποσών που υπόκεινται σε κοινωνικές εισφορές και ποσών που απαλλάσσονται είναι κρίσιμης σημασίας για την επαλήθευση της βάσης των κοινωνικών εισφορών. Αυτή η βάση δηλώνεται στο DSN (Nominative Social Declaration).

Τα οφέλη των δώρων για τους εργαζόμενους και την εταιρεία

Πέρα από τη λογιστική πτυχή, τα δώρα που προσφέρονται στους εργαζόμενους μπορεί να έχουν διάφορα πλεονεκτήματα για την εταιρεία.

Πρώτον, συμβάλλουν στην ενίσχυση του αισθήματος των εργαζομένων ότι ανήκουν στην εταιρεία. Ένας υπάλληλος που νιώθει ότι αναγνωρίζεται και εκτιμάται είναι πιο πιθανό να ασχοληθεί περισσότερο με την εργασία του, να είναι πιο παραγωγικός και να παραμείνει πιστός στην εταιρεία.

Δεύτερον, μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο. Ένα δώρο, ακόμη και χαμηλής αξίας, μπορεί να αποτελέσει εξαιρετικό κίνητρο για έναν εργαζόμενο.

Τέλος, τα δώρα στους εργαζόμενους μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της εικόνας της εταιρείας. Μια εταιρεία που φροντίζει τους εργαζομένους της γίνεται αντιληπτή ως μια υπεύθυνη και ελκυστική εταιρεία, είτε από τους πελάτες της, είτε από τους συνεργάτες της είτε από τους μελλοντικούς υπαλλήλους της.

Η προσφορά δώρων στους υπαλλήλους είναι επομένως μια πρακτική που υπερβαίνει μια απλή χειρονομία γενναιοδωρίας. Είναι μια στρατηγική που μπορεί να αποφέρει πολλά οφέλη στην εταιρεία, τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

Τελικά, τα δώρα των εργαζομένων είναι πολύ περισσότερα από ένα επιπλέον κόστος για την εταιρεία. Αποτελούν επένδυση στο κίνητρο, την αφοσίωση και την ικανοποίηση των εργαζομένων. Αποτελούν έκφραση της αναγνώρισης και της σημασίας που δίνει η εταιρεία στους εργαζομένους της. Και είναι, τελικά, ένας τρόπος για την εταιρεία να ενισχύσει την εικόνα της και να διεκδικήσει τις αξίες της.